Ekolojik Tarım – Ekolojik Tarım Hakkında Her Şey

Daha öncesinde sizlerle “Organik Tarım” üzerine organik tarım rehberi ve “İyi Tarım” üzerine iyi tarım rehberi yazılarımızı paylaşmıştık. Bugün ise sizlere ekolojik tarım rehberimizi paylaşıyoruz. Ekolojik tarım nedir, ekolojik tarım nasıl yapılır gibi sorularınıza cevaplar bulabileceğiniz bu ekolojik tarım rehberi umarım sizlere faydalı olur.

ekolojik tarım ürün nedir
ekolojik tarım nedir

EKOLOJİK TARIM, EKOLOJİK ÜRÜN NEDİR?

Ekolojik ürün nedir sorusunu yanıtlamadan önce dilerseniz öncelikle EKOLOJİ nedir sorusuna bir göz atalım. Ekoloji; basitçe Doğa Bilimi olarak tanımlanabilir. Teknik olarak detaylandırmak gerekirse, yerin 10 km üstünde yer alan atmosfer ve yerin 10 km altında yer alan katmana kadar 20 km lik dikey bir kesitten oluşan katmanda (biyosfer adı verilir bu katmana) yer alan canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ve yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

Canlılar denince insan, hayvan ve bitkilerden oluşan topluluklar akla gelir. Çevre ise, bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli koşulları sağlayan hava, su, toprak, ışıktan müteşekkil dış ortamdır.

Ekoloji canlıların kendileriyle, organlarıyla vs ilgilenmez, onların birbirleriyle ilişkileri, ve içlerinde bulundukları yaşam ortamlarına bakar. Düşünecek olursak yerin altında ve üstünde canlılardan oluşan çevre denilen muhteşem bir sistem vardır. İşte ekoloji bu sistemi inceleyen bilimdir.

İnsanoğlunun hırslı dünya görüşü, artan nüfus, sanayi ve yaşam alanlarının hzlı artışı büyük çevre sorunlarına neden olmaktadır. Artık çevreye dönülmez zararlar verildiğini herkes açıkça itiraf etmektedir.

Hal böyle olunca tarımsal üretim anlamında da bir takım önlemler almak ve çevreyi ön planda tutacak üretim modelleri geliştirmek gereği ortaya çıkmıştır. İşte çevreye zarar vermeden, doğayı gözeterek, havayı, suyu, toprağı kirletmeden, insan sağlığına zarar verebilecek uygulamalardan kaçınarak yapılan üretim modeline ekolojik yetiştiricilik, elde edilen ürüne de ekolojik ürün diyoruz.

Ekolojik ürün; yetiştiricilik yapılacak toprağın sağlıklı olmasından tohuma, tohumdan hasata, hasattan tüketicinin eline ulaşana dek geçen tüm süreçlerin yasal düzenlemelerle belirlendiği, denetlendiği kontrollü bir süreç sonucu elde edilen üründür. Organik ürünle eş anlam ifade etmektedir.

Ekolojik ürünlerin üretilmesi, Organik Tarımın Esasları adı altında belirlenmiş olan mevzuatla yürütülür. Bu mevzuata göre Ekolojik Ürün; organik tarım faaliyetlerine uygun yöntemlerle üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul şeklindeki sertifikalandırılmış ürünlerdir.

ekolojik ürün nedir
ekolojik ürün nedir

EKOLOJİK TARIM NEDİR?

Ekolojik tarımın temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

İnsana ve doğaya kesinlikle uygun olmalıdır,
Biyolojik çeşitlilik ekolojik tarımda yoğundur,
kimyasal ilaç ve gübreler hiçbir suretle kullanılmaz,
Doğal gübreleme ve münavebe ile toprak verimliliği en önemli kriterdir,
Toprağı canlı bir unsur olarak ele alması,
Bitki gübrelemesi yapılmaz, ekolojik tarım da toprak gübrelenmektedir,
Diğer tarım yöntemlerine göre daha az dış girdinin kullanılması,
Bitki ve toprak direncini artırıcı uygulamaların ön planda tutulması,
Önceden tahmin ve erken uyarı tekniklerinden yoğun olarak yararlanılması,
Hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünün kültürel, mekanik., fiziksel ve biyolojik önlemlerin öncülüğünde çözülmesi, çözüm mümkün değilse doğal pestisitlerin kullanılması,
Problemlerini öncelikle kendi iç sistemi içindeki dinamikler ve uygulamalarla çözülmesi,
Agroekosisteme uygun, dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçilmesi,

Üründe miktar artışından çok kalitenin yükseltilmesini amaçlamasıdır.
Organik tarımı daha geniş kapsamda düşünecek olursak, onu bir tarım yöntemi olarak ele almak pek doğru değildir. Çünkü organik tarım bir yöntem olmaktan çok, bir felsefe veya yaşam tarzı olarak ele alınmalıdır. Artık günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde pek çok kişi organik tarımı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş ve yaşamlarını ona göre yönlendirmişlerdir.

EKOLOJİK TARIM / ÜRÜN SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Ekolojik ürün sertifikası nasıl alırım diye soran bir kişi öncelikle, Tarım Bakanlığının yetkilendirdiği sertifikasyon kuruluşlarına müracaat ederek bu niyetini belirtir. Üzerinde üretim yapacağı arazinin kontrolüyle başlayan bu çevreye saygılı süreç, ürünün tüketiciye ulaşmasına dek izlenir, denetlenir ve uygun olduğu belirlendiği zaman sertifikalandırılır.

Köy ürünü, %100 Doğal, Naturel vs yazıları ekolojik ürünü tanımlamaya yetmez. Ekolojik ürün, organik ürün etiketi taşıyan sertifikalandırılmış, tamamen güvenilir, sağlıklı ürünlerdir.

Günümüzde, artan nüfusun gıda gereksinimini karşılamak için verim artışı sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla çok fazla kimyasal gübre ve ilaç kullanılmakta, kullanılan bu toksik zehirler, toprağı, suyu ve havayı kirletmekte, insan sağlığına onarılmaz zararlar vermektedir. Tüm bunların önüne geçebilmek, üretim yaparken doğaya ve çevreye saygılı yöntemler kullanmak ancak ekolojik üretim yöntemleriyle olmaktadır.

Bu nedenlerle ekolojik-organik üretim desteklenmeli, sağlıklı, lezzetli ekolojik ürünlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Yaşadığımız dünyayı korumak, sürdürülebilir bir üretim döngüsü kurabilmek için bu elzem bir şarttır.

Yazımız burada sonlanıyor. İlerleyen dönemde daha farklı konularda görüşmek üzere.

Bir yorum bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Open chat
Yardıma İhtiyacınız Mı Var?
Powered by